woensdag 5 februari 2020

Beroepen

Wat wil ik later worden? Wat wil ik later zijn? Ik weet het niet, ik weet het niet ik vind echt heel veel fijn. Ik weet niet wat ik worden wil, ik ben ook nog zo klein.

Dit is een stukje uit het liedje 'Wat wil je later worden?' van Het Zandkasteel. Het is tevens ook een vraag die heel veel kinderen zich de afgelopen maand gesteld hebben. 

Het thema werd ingeleid met een brainstorm: Welke beroepen kennen jullie?
Daarop volgende een kringgesprek met juf Sandra aan de hand van een kijkprent: Wat is een beroep? 
Verder mochten de kinderen ook een tekening maken van wat ze later willen worden. 

De kinderen leerden heel wat beroepen in levende wijze ondervinden:

  • Op maandag 13 januari kregen we bezoek van een bouwvakker. Hij kwam naar school met zijn camion met kraan en kniklader. De kinderen kregen een demonstratie van hoe de kraan op de camion werkte, ze mochten een kijkje nemen in de camion en ze mochten even op de kniklader zitten. Wat een belevenis was dat. 
  • We brachten een bezoekje bij de kapper waar de kinderen konden zien hoe de kapper het haar knipt en droogt. De kinderen mochten ook even met hun hoofd onder de grote haardrogers, de jongens kregen gel in hun haar, Stiene en juf Lisa kregen een krulletje in hun haar en verder kregen we heel wat uitleg over de verschillende materialen in een kapsalon. 
  • Ook de postbode werd van dichterbij bekeken: de kledij van de postbode, het proces die een brief aflegt wanneer je hem in een rode brievenbus post,... de kinderen mochten zichzelf even verkleden in een postbode en samen gingen we op weg om ons filmpje en brief voor de koning, die eerder gemaakt werden, gepost. 
In de klas werd een 'beroepenkoffer' van dichtbij bekeken. In deze koffer zaten allerlei materialen van verschillende beroepen: welk materiaal hoort bij welk beroep. 
Verder werden er heel wat beroepen uitgebeeld, verhaaltjes voorgelezen over verschillende beroepen en speelden we verschillende spelletjes rond beroepen, we leerden een liedje over beroepen (Wat wil je later worden, Het Zandkasteel), de beroepen van de ouders werden besproken, in de klas speelde we bepaalde beroepen na,... 

Tot aan de krokusvakantie wordt er tijdens godsdienst gewerkt rond 'de oren': er werd een stiltewandeling gemaakt, we luisteren naar muziek, leerden bepaalde instrumenten kennen, we leren luisteren naar elkaar, we bekijken elkaars oren, we luisteren en herkennen geluiden,... 

Nog even een 'vraag van de maand' om af te sluiten: "Juf, wat wil jij later worden?"

Volgend thema: gezond eten